Nora Bergslagens Veteran-Jernväg

För den riktige tågentusiasten är ett besök i Nora och Nora Bergslagens Veteranjärnväg inklusive järnvägsmuséet ett absolut måste. Här finns nästa allt av gammal järnvägshistoria och här utgår den första normalspåriga järnvägen i Sverige, Sträckan Nora-Ervalla invigdes för 150 år sedan.
Sveriges första normalspåriga järnväg för personbefordran invigdes den 5 mars 1856. Sträckan var Nora-Ervalla, meningen var att den skulle vidare till Örebro.
Idag, 150 år senare, går de gamla ångloken fortfarande samma sträckning, tack vare Nora Bergslagens Veteran-Jernväg.  Järle station som passeras på sträckan är Sveriges äldsta järnvägsstation, byggd 1854, två år innan järnvägen.
Idag trafikerar NBVJ 25 kilometer järnväg, förutom till Ervalla via Järle kan man också ta sig till Pershyttan. AMn driver också flera EU-projekt för att ytterligare utveckla besöksmålen, bland annat vid både Nora och Pershyttans stationsområden. Dessutom är det meningen att man ska öppna trafik från Nora till Karlskoga. Detta var meningen skulle ske redan nu i augusti 2006, men banan blir inte klar för personbefordran på grund av en del säkerhetsfrågor som först måste lösas. Därför är denna invigning skjuten lite på framtiden och sker förmodligen inte förrän nästa sommar.
För den tågintresserade är området vid Nora station och järnvägsmuseum en verklig oas. I de gamla lokstallarna står flera gamla ånglok, riktiga bjässar på ca 80 ton som fortfarande hålls i gott skick och som naturligtvis används i trafiken.
En liten raritet är den gamla ”Sockerpullan” från 1905. Ett vackert grönmålat gammalt lok som trafikerade den gamla järnvägen till Bofors, men såldes till Svenska Socker AB 1905, därav det originella smeknamnet. Lokets ”riktiga” namn är Karlskoga.
På området håller också Bergs- och Järnvägshistoriskt Centrum, BJC, till. Meningen var att den skulle flyttar till riksarkivet i Stockholm, men tack vare aktiviteterna runt NBVJ så fick det vara kvar i Nora. BJC arbetar med att levandegöra och bevara den bergs- och järnvägshistoria som finns i dessa trakter. Miljöerna runt veteranjärnvägen och Pershyttan bildar ett av landets mest omfattande och kompletta industriminnen.
Inom muséeområdet finns också verkstäder och smedja. Delar av stationshuset visar hur det en gång kunde se ut på en gammal järnvägsstation.
Tar man en tur på veteranjärnvägen till Pershyttan är det också värt att besöka bergsmansbyn, ett bevarat gruvsamhälle som numera är kulturreservat och en unik industrimiljö.
Vill man på ha mera kultur så ta en sväng genom staden Nora – hela staden är sammantaget en bevarad kultur som bara den är värd en tripp till denna del av Bergslagen.