Kan Medborgarplatsen nu bli en plats för medborgarna?

Krönika publicerad i KT/KK 2018-07
Första stegen mot en upprustning av Medborgarplatsen i Degerfors är tagen. En ny detaljplan som innefattar en ny infart för bilar från Medborgargatan och några nya parkeringsplatser, tror det var åtta till antalet, har klubbats politiskt. I planerna ingår att ”rädda” kvar Coop som ”hotat” med nedläggning om dessa planer inte blir verklighet. Man vill ha en ny entré mot torget, nära till de åtta parkeringsplatserna samt en minskad butiksyta. I paketet ingår också att göra något åt Coophusets övre del vars skick idag är en vedervärdig styggelse. Kanske kan det bli nya bostäder vilket ju är en bristvara och bara kan ses som positivt, men först och främst måste fasaden få ett nytt ansikte.

Jag har inget emot utveckling, jag tycker definitivt att vårt torg ska livas upp och bli en mötesplats för alla medborgare. Jag vill se torghandel, leende ungar, gärna ett sommarfik och som sagt, lite mer liv och rörelse. Men kommer det verkligen att ske eller blir allt bara dyr kosmetika? Kommer en ny entré och åtta parkeringsplatser verkligen att frälsa Coop? Skillnaden i antal steg jämfört med nuvarande lösning är försumbar. Ska en minskad promenad på kring 10 sekunder vara lösningen på Coops problem? Nej, det är naiv att tro, det krävs åtskilligt mycket mer i form av service, glad personal, fräscha varor och nytänkande.

Tanken är också att när Coop minskat ner sin butiksyta att den överblivna delen ska bli plats för en galleria där nya butiker ska etableras. Kommer det då nya utifrån eller blir det, hemska tanke, vårt befintliga utbud som flyttar in och skapar tomma lokaler i andra delar av centrum?

Nåja, jag vill absolut inte vara någon dödgrävare, jag hoppas verkligen att projektet blir lyckat. Blir bara Coophusfasaden åtgärdad är mycket vunnet.

Inför beslutet kring detaljplanen ordnades ett möte, en medborgardialog där det vara fritt att ha synpunkter. Det får mig att fundera på om inte kommunen också skulle kunna införa medborgarbudget. Ämnet ventilerades i en intressant DN-artikel förra helgen. Medborgarbudget betyder att en viss del av kommunbudgeten öronmärks för konkreta medborgarförslag. Man får komma med idéer som sedan hanteras i ett röstningsförfarande. ”Vinnande förslag” genomförs inom ramen för de avsatta pengarna och besluten kan inte överklagas. Ett lysande exempel på fungerande demokrati. Drygt 1 300 kommuner ute i Europa har anammat detta och flera har utökat utrymmet i budgeten efterhand. I Sverige har det inte fått fäste, men i en kommun som Degerfors borde detta passa som hand i handske. Lite av en demokratiskola där medborgarna får aktivt delta kring tuffa prioriteringar av de gemensamma resurserna.

I grannbyn Björneborg gick för några år sedan byalaget till Kristinehamns kommun med lite idéer kring utveckling. Kommunen bad dem komma med konkreta förslag vilket man gjorde genom att dela upp Björneborg i tårtbitar där några människor fick ansvaret att i ”sin tårtbit” se vad som behövde göras. Detta tog man sedan till kommunen som kunde åtgärda i stort alla önskemål. Dessutom petade järnverket in en del pengar i de projekt som uppstod. En trevlig form av demokrati. Vet inte om detta fortfarande fungerar, men det borde kunna gå att genomföra även i Degerfors. Får man ansvar blir man mer involverad och engagerad och engagerade kommuninnevånare kan aldrig få för många av.