Hur längre blir Karlskoga BB kvar?

Krönika publicerad i KT/KK 2018-06-02
Debatten kring Karlskoga lasarett i allmänhet och Karlskoga BB i synnerhet fortsätter och har tagit lite nya svängar. Nu kanske vi äntligen fått upp på bordet det vi alla anat men där regionpolitikerna envist basunerat ut något annat.

Först kommer en skrivelse från nio medicinskt ansvariga läkare i Örebro som menar att det inte är någon idé att öppna Karlskoga BB igen efter sommarstängningen. Man kan och bör slå igen helt och hållet då det råder en stor brist på läkare i Karlskoga. I december 2017 saknades sju läkartjänster, ytterligare tre har sagt upp sig under våren 2018 enligt deras skrivelse. Man hänvisar till patientsäkerheten då det inte går att upprätthålla en jourlinje med så stor brist på läkare. Sannolikt har de alldeles rätt i sina analyser. Finns inga läkare så är det svårt att bedriva adekvat vård.

Svaret från regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn, som den politiker han är, talar om ”ambitionen att vi ska ha tillräckligt många läkare på plats i Karlskoga efter sommaren”. Dock besvarar han inte hur det ska gå till, jo eventuellt att ta in hyrläkare, vilket ju känns som att man redan gett upp. Svahn pratar om att utvärdera tre års sommarstängning för att se hur man ska agera i framtiden. Hur lång tid tar en sådan utvärdering och vad händer om man kommer fram till samma saker som de nio läkarna? För mig är ”politiska ambitioner” bara mumbo jumbo om de inte samtidigt ger absolut klarhet i hur de ska genomföras, om det ens är realistiskt. Dessutom vet ju Andreas Svahn inte ens om han har något ansvar för detta efter valet i september.

Vad han däremot vet är att bristen på läkare och annan personal i Karlskoga enbart beror på besluten om att sommarstänga BB samt flytta kompetens och chefer till Örebro. Det han nu skapat är ett moment 22 som jag tyvärr tror han och övriga regionansvariga inte är kapabla att rätta upp. Det framgår också av den anonyme läkaren som i veckan uttalade sig i vår tidning. ”Vad politiker säger och deras agenda är en helt annan än vad tjänstemännen säger” är denne läkares budskap. Hen har pratat med de läkare som sagt upp sig och det framgår tydligt att det är förändringarna efter regionsbildningen som ligger bakom deras uppsägningar.

När man dessutom får veta att deras synpunkter och kritik bara sopats under mattan och inte ens protokollförts på deras samverkansmöten så förstår även ett litet barn att Anderas Svahns ”ambitioner” bara är ett spel för galleriet. Skitsnack helt enkelt. Jag är tyvärr ganska övertygad om att nedläggning av BB i Karlskoga redan är ett faktum, det är enbart en tidsfråga. Eventuell räddning skulle vara att vi får se ny politisk ledning efter valet, men som det ser ut nu så är jag även tveksam till att även ”nya ambitioner” kan rädda Karlskoga. Hur man tror att man ska kunna rekrytera nya läkare och behålla dem under dessa premisser känns lindrigt sagt aningen överoptimistiskt.

Sedan New Public Management tagit makten över sjukvården så är det inte längre patientens behov som styr. Numera talar man mer om verksamhetskontroll, ekonomiska styrsystem och chefsutveckling. Man har börjat prata om ”olönsamma patienter” och ser vården som affärsdrivande företag allt medan köerna växer och cancerpatienter dör i dessa köer. Det finns bara ett sätt att komma undan detta. Gör om och gör rätt!