Är vi helt enkelt bara alldeles för korkade……….?

Krönika publicerad i KT/KK 2017-11-03
Ibland undrar jag om hela mänskligheten är för korkade för att överleva på denna planet särskilt många år till.

När presidenten för ett av världens mäktigaste länder vill rädda några skitiga kolgruvejobb på hemmaplan samtidigt som konkurrenterna gör allt för att ställa om till alternativa energiprojekt där de verkliga jobben kommer att uppstå. Då undrar jag.

När forskning visar att upp till 80 procent av antalet insekter har dött ut i delar av Tyskland de senaste 30 åren då protesterar de tyska bönderna som sannolikt är väldigt delansvariga i eländet på grund av alla kemikalier de öser ut. Då undrar jag.

När svenska politiker blundar för utsläpp från den allt mer frekventa tunga transportindustrin och flyget bara för att näringslivsföreträdare protesterar. Då undrar jag.

När det industriella fisket får fortgå ohämmat trots att det utarmar haven enbart på grund av kortsiktig profit. Då undrar jag.

Det finns givetvis massor med fler exempel där förnekelsen kring miljöslakten av vår planet är massiv. Samlat är att de allra flesta vill vara miljömedvetna, men ytterst få är det på riktigt. De dolda agendorna skickar medvetet miljöproblemen vidare till kommande generationer, även om det innebär en slutgiltig undergång för mänskligheten. På något annat sätt kan jag inte tolka det som sker. Experter varnar, gemene man förstår inte, politiker och näringslivsföreträdare bromsar och mörkar. Det är viktigare att tjäna pengar kortsiktigt. Det är viktigare att få röster på skippad flygskatt och sänkt bensinpris. Man är ju sig själv närmast.

Det är givetvis svårt att gradera hoten mot vår planet. Den globala uppvärmningen vet vi ju drabbar oss redan hårt i stora delar av världen. Men det nya hotet om insektsdöden känns riktigt läskigt. Speciellt eftersom man inte vet riktigt varför det sker och hur stort problemet egentligen är. Teserna är att det sannolikt beror på de bekämpningsmedel som används, men också att jordbruksmarken breder ut sig. Orörd mark där den naturliga vegetationen får fritt spelrum är viktigt för jordbruket. Där förökar sig de viktiga och nyttiga insekterna som ser efter de skadliga varianterna som skadar våra grödor.
Experterna kallar det nu uppkomna för ”en ekologisk världskatastrof” och ”insekternas armageddon”. Det handlar ju i slutändan om vår föda. Om de pollinerande insekterna dör ut blir vår tillgång till mat oerhört begränsad. Därtill är ju insekterna i nedre delen av näringskedjan vilket i sin tur drabbar andra djur.  Inom FN är man riktigt oroliga och påstår att om vi fortsätter som vi gör kommer jordbruket att vara dött om enbart 60 år.

I dagens snabba tempo där de politiska frågornas vikt svänger från dag till dag och som våra politiker försöker fånga in blir en långsiktig fråga som miljö eftersatt. Det är politiskt korrekt att vara en miljökämpe, men det mesta sker enbart på papper, alltför lite i praktiken. Jag inser att det är svårt att övertyga människor om vad som kommer att ske om 10, 20, 50, 100 år framåt i tiden. Men det är nu vi har chansen att göra något, inte i morgon, då är det för sent. Så se i dina barns och barnbarns ögon och fundera över vilken värld du vill lämna över till dem. Valet borde vara enkelt.