Vi har världens gladaste hundar!

Artikel i Karlskoga-Kuriren februari 2008

Vi har värdens gladaste hundar!
Anders Hallgren, Sveriges förste hundpsykolog och guru i hundbranschen, gästade i förra veckan Örebro och höll en föreläsning om hundens psykologi, men också hundägarens, inför en skara intresserade hundägare.
Det Anders Hallgren inte vet om hundar och dess beteenden är sannolikt inte mycket värt. Efter att i över 40 år varit engagerad i relationen mellan hund och människa har Anders gjort en lång och komplicerad resa. Det har hänt mycket under dessa år och mängder har fått revideras inför ny kunskap som hela tiden kommer fram via intensiv forskning.
– En problemhund var på 60-talet att likna med en hund som var tokig i huvudet, berättade Anders. Kom inte hunden på inkallning fick hunden stryk och hjälpte inte det så fick den mer stryk, därefter återstod bara avlivning i många fall. Diagnosen var ”galen”. Senare, på 70-talet sofistikerades problematiken en aning, då benämndes problemen som mentala brister, något som förstärktes på 80-talet när man börjat testa hundars mentalitet och samlat på sig data, men då kom också hundägaren in i bilden. Nu började man tala om ”dåligt ledarskap”.
– Ditt ledarskap brister fick man höra på hundkurserna, berättar Anders vidare. Du måste visa vem som bestämmer.
– Den filosofin har gällt ända fram till idag, fortsätter Anders och gäller fortfarande, speciellt på TV kan man nu se mänger av program där problemlösningen är att ”ta kommandot” över hunden. Samtidigt har man börjat se att detta med rangordning inte riktigt har den betydelse som man tidigare trott. Man kan se på vargar i frihet att den hårda rangordning som finns i fångenskap inte existerar på samma sätt i det fria. Man når heller inte högsta rang genom aggressivitet. Ordet ledarskap börjar numera bytas ut mot lärarskap och rangordning mot relation. Ett helt nytt sätt att tänka, helt enkelt.
– Om man i stället för bestraffa bort oönskat beteenden hos hunden berömmer och belönar hunden när den gör rätt får man fram en mycket gladare och mer harmonisk jycke, berättar Anders.
– Positiv förstärkning som man valt att kalla metoden är numera vedertagen bland seriösa instruktörer, exempelvis inom Svenska Brukshundklubben, men eftersom det kräver viss kunskap och teknik kommer också de gamla metoderna alltför ofta fram fortfarande. Det finns tyvärr fortfarande de som använder elhalsband och liknande, trots att de är förbjudet, säger Anders med en sorgsen min.
På en fråga från publiken kommer också de otal av olika TV-program upp där ”problemhundar” behandlas i parti och minut. Oundvikligt drogs ”Mannen som talar med hundar” fram. Mexikanen Cesar Millan som löser alla hundproblem hos rika amerikaner. Vad tycker Anders om hans filosofier.

-Ja, som jag tidigare sagt så är detta att gå tillbaka till 60-talet. Han använder genomgående olika bestraffningsformer för att nå resultat. Jag har via vänner en del insyn i tillkomsten av hans TV-program och det är mycket vi inte får se, mycket hårda tag förkommer, berättar Anders med tydlig avsmak. Jag tar fullständigt avstånd från hans metodik. Dessutom leder de heller inte till några beständiga resultat eftersom man inte tar några hänsyn till de bakomliggande problemen utan bara ”botar” symtomen, så kallad ”Quick fix”.
– I Danmark har man lagt ner serien på grund av en tittarstorm mot djurplågeri, fortsätter Anders. Det enda goda man kan säga om Cesar Millan är att han propagerar för att hundarna ska ha daglig motion, både fysisk och mental, avslutar Anders detta ämne.
Men, vad är egentligen en problemhund?
– Definitionen ligger helt och hållet hos ägaren, säger Anders Hallgren. Det är han eller hon som måste avgöra vad som gör att hundens beteenden skapar problem i vardagen.  – Det som vanligen kommer upp är väl ändå hundar som drar i kopplet eller är aggressiva mot andra hundar eller människor. Morrar åt barnen, jagar brevbäraren eller joggare/cyklister/bilar. Skäller när de ringer på dörren, kissar inomhus, biter sönder skor eller river ner tapeter. Listan kan göras ganska lång.

Vad gör man då åt detta om man nu inte vill ta till ”TV-metoderna”?
– För det första måste man hitta de bakomliggande orsakerna, det kan vara många olika anledningar till hundens problembeteende, säger Anders. En vanlig orsak är understimulans. Hunden får inget naturligt utlopp för sin energi utan tar ut den på eget sätt. Hundarna behöver ordentligt med motion, både fysisk och mental Det finns hundar som ligger i vila 23,5 timmar varje dygn. Inte konstigt att de får spel när de äntligen kommer ut.
– En annan orsak kan vara smärta, fotsätter Anders. Ryggproblem är lika vanligt bland hundar som bland människor. Stark smärta skapar både aggression och rädsla hos hunden. Även kosten kan vara värt att se över. Överskott på majs i kosten kan ge serotoninbrist vilket i sin tur kan skapa oro.
– Är man minsta osäker på orsaken till beteendet ska man först konsultera en veterinär för att utesluta fysiska problem, berättar Anders vidare. Ett besök hos en naprapat kan vara hela lösningen om bakomliggande orsaken är ryggsmärta.
– Först när man har orsaken till beteendet kan man börja träna hunden. Träningen bygger på att förstärka accepterade beteenden och ignorera de felaktiga. Skäller hunden på fel ställen, belöna den när den är tyst så kommer den snart att förstå att det är tystheten som lönar sig. Denna träning bygger mycket på tajming. Att belöna vid exakt rätt tillfälle. Känns det osäkert och resultaten uteblir, ta kontakt med någon professionell, exempel via närmsta Brukshundklubb, eller gå en kurs. Det finns både Brukshundklubbar och andra som erbjuder ett bra kursutbud.
– Vi har ,trots allt, värdens bästa instruktörer i norden, avslutade Anders, vilket också innebär att vi har världens gladaste hundar.

BJÖRN REIMERS

Fakta Anders Hallgren
Anders Hallgren är en av landets mest kända hundprofiler med ca 40 års erfarenhet av hundar och hundbeteenden. Han har bland annat skrivit 25 böcker i ämnet.
Anders är en av världens första hundpsykologer och har varit verksam både i Europa och USA. Anders har utbildat hundinstruktörer och hundpsykologer i Sverige, Danmark och USA och har tagit initiativ till ett otal olika projekt med hund. Som exempel kan nämnas att söka röta i telefonstolpar, utbilda servicehundar för handikappade och nu senast utbilda brandvarningshundar i USA.