Storslaget och pampigt med Mendelssohns Elias i Karlskoga kyrka

SONY DSC

Publicerat i KT/KK 2015-04-22
MUSIK
Elias, oratorium av Felix Mendelssohn
Dirigent: Karl Magnus Jansson
Karlskoga Symfoniorkester
Karlskoga kammarkör
St Nikolai- och Betelkyrkans körer från Örebro
Solister:
Gunnel Sjöberg – sopran
Lena Sundholm – alt
Fred Sjöberg – tenor
Stig Tysklind – bas

Kanske är det just dessa körverk som ger kyrksalen dess fulla nytta. Det är något alldeles extra när en 150 man stark kör upplyfter sin gemensamma stämma och fyller hela kyrkorummet med musik. Få saker är i närheten så mäktiga.

Elias av Felix Mendelssohn är ett sådant verk. Ett oratorium byggt på texter ur första och andra konungaboken i bibelns gamla testamente. Verket uruppfördes i augusti 1846, ett år före Mendelssohns mycket tidiga död, vid Birmingham Musical Festival, dirigerad av kompsitören själv. Librettot var då översatt till engelska.
Engelska var också det språk som Elias framfördes på i Karlskoga kyrka. För att publiken skulle få en bild av handlingen sammanfattade dirigenten Karl Magnus Jansson handlingen i verket och liknande det vid en typisk TV-serie där olika episoder följde varandra till en slutlig helhet.
Det hela utspelar sig år 800 f k, det var på den tiden man snackade direkt med Gud för att få saker och ting utförda. Så gjorde också profeten Elia för att övertyga sin drottning om vem som var den rätta guden.
Solistrollerna är fem till antalet. Förutom Elia och drottningen också änkan i Sarefat samt figurerna Ahab och Obadjah. Elia ska vara en basröst medan änkan i Sarefat är sopran och, enligt Wikipedia, direkt skriven för den svenska näktergalen, Jenny Lind. I Karlskoga kyrka sjöng Stig Tysklind Elias roll med stor kraft och pondus. Fred Sjöberg gjorde de både Ahab och Obadjah och Lena Sundholm drottningen, båda med den äran. Jag fastnade ändå mest för Gunnel Sjöholms vackra sopran, klar som vattnet i en skogstjärn. Kvällens Jenny Lind.
Konsert innefattade endast akt ett av två då verket som helhet är väldigt långt. Akten innefattar ändå hela 20 episoder som varvas mellan orkestern, kören och de fyra solisterna. Helheten kan sammanfattas som mycket vacker, men det är ändå körpartierna som gör verket riktigt stort, dramatiskt och mäktigt. Den 150 man starka kören frambringar små rysningar medan orkesterpartierna inte känns lika spännande. Det är som sagt ett mäktigt verk som ändå slås på mållinjen av Händels Messias. Än en gång har Karlskoga symfoniorkester och tillika konsertförening visat att de inte bangar för några som helst utmaningar. Till glädje för oss många musikälskare som får ta del av den bredd som vår lilla stad hela tiden erbjuder.

BJÖRN REIMERS