Daniel Beskow och klassiska mästare förgyllde Musikpalatset

MUSIK
Klassiska Mästare
Karlskoga Konsertförening
Dirigent: Marie Söderberg
Solist: Daniel Beskow
L v Beethovens Leonora Overture no 1
W A Mozart pianokonsert no 13
J Haydn symfoni no 104

Publicerat i KT/KK 2014-03-04
Håll ögonen på honom. En dag kommer hela världen att tala om honom”. Citaten kommer från Wolfgang Amadeus Mozart och handlar om Ludwig van Beethoven. Den som berättade och presenterade citatet var Marie Söderberg, dagens gästdirigent för Karlskoga symfoniorkester när de gav musik från några av de största mästarna inom den klassiska musiken. Marie presenterade kvällens tre stycken på ett personligt och trevligt sätt, inte minst presenterade hon gästsolisten Daniel Beskow. En välutbildad kille som anses vara en av Skandinaviens mest intressanta och lovande unga konsertpianister. Och, jo, han är släkt med Elsa Beskow.
Jag kan ibland reta mig på alla etiketter som tillhör den klassiska musikens värld. Det strikta kan ibland bli lite tråkigt. Jag vet inte om det var ett etikettsbrott, men det var lite befriande att se Daniel spela i strumpor med klaviaturmotiv på till den annars så strikt svarta munderingen.
Daniel tog sig an Mozarts trettonde pianokonsert no 13, en av mästarens 27. Av applåderna att döma var det en nöjd publik, vilket gladde Daniel Beskow så pass att han erbjöd ett extranummer. Det blev en virvlande fantasi av Wilhelm Stenhammar som drog in som ett åskväder i lokalen.
Två övriga stycken bjöd Karlskoga symfoniorkester på. Först ut var Beethovens Leonora Overture no 1. Ett ganska kort verk som börjar i ett långsamt tempo med övergår i både dramatik och lust.
Avslutningen på kvällen blev Haydns Symfoni no 104 som också kallas för Londonsymfonin. Verket skrevs 1795 när kompositören levde i London. Dirigent Marie Söderberg flaggade särskilt för den fjärde satsen när hon presenterade verket. Satsen bygger på influenser av kroatisk folkmusik, någon som särskilt tilltalade Marie.
Således en söndagseftermiddag då tre av de mest förnämsta av alla kompositörer besökte Karlskoga och musikpalatset. Synd att det då bara kom drygt 50 personer.

BJÖRN REIMERS