Hur är det med dina företrädares glöd och kompetens…..

Krönika publicerad i KT/KK 2018-08
Jag har många gånger funderat över det här med förtroendemätningar gällande våra partiledare. Vad läggs egentligen i order förtroende. Om frågan ställs; har du förtroende för Stefan Lövén så kan svaret lite grovt bli ja eller nej, möjligen jag vet inte. Men vad lägger i så fall varje tillfrågad i ordet förtroende? Förtroende att leda partiet, leda landet, verkar ärlig, ser bra ut, snygg, verkar klok? Ja, eller motsatsen då för de som svarar nej. Hur viktigt är detta för hur man till slut röstar? Hur viktig är partiledaren? Att förtroendet generellt har sjunkit för samtliga ledare ser jag inte som konstigt alls. Om man, beroende på den dagliga vinden blåser, byter synpunkter och politiskt innehåll samt omgraderar de olika frågornas betydelse utifrån vad som står i dagens tidning så är det inte särskilt konstigt. Senast gällde det klimatet som varit en ickefråga för de flesta men som åkte upp på första plats när skogarna började brinna. Utom för Jimmie då som enbart konstaterade ett normalt väderomslag. Känns det trovärdigt?

Nåja, jag hoppas dock att politisk ideologi går före partiledarens förtroendesiffra när det kommer till kritan. Dock, min egen mor röstade på det gamla högerpartiet enbart för att hon tyckte Yngve Holmberg var snygg, så man vet ju aldrig.

På lokal nivå är däremot det här med vilka personer som står bakom politiken oerhört mycket viktigare är på riksplanet. Hur bra koll har du på vilka som kommer till makten om just ditt parti får inflytande efter valet? Känner du att du röstar på den kunskap, kompetens och det mod som krävs för att styra din kommun fyra år framöver? I många kommuner röstar man exempelvis på SD:s tomma stolar. Det kan ju vara att kasta sin röst i soptunnan.

På riksnivå är den stora frågan hur regeringsbildningen ska se ut efter valet. Givetvis utifrån hur rösterna faller, men vi kan med stor säkerhet säga att inte någon av de två blocken kommer att få egen majoritet.

På lokalnivå brukar samarbetsfrågorna vara ett större framgångsrecept än på riksnivå. Pragmatiska ledare som ser sin kommuns och hemorts bästa framför politiskt hårklyveri mellan partierna. I Karlskoga har exempelvis Liberalerna anslutit sig till S och V och i Degerfors har Moderaterna varit involverade i budgetsamarbetet tillsammans med V och MP. Blocköverskridande samverkan. Det finns massor med fungerande exempel på sådana konstellationer ute i vårt land.

Så släpp prestigen, kavla upp ärmarna och samarbeta – hur svårt kan vet vara?  Läser man alla svar som ges i olika utfrågningar, exempelvis den som rullat i vår tidning där partierna fått svara skriftligt på olika frågor så framgår för det mesta att alla vill ungefär samma sak i större frågor men få berättar hur det ska gå till att genomföra och finansiera. Där borde en samverkan vara lösningen.

Gå och rösta, det är viktigt, men släng inte bort din röst, styrd av enbart missnöje och hat. Höj blicken och fundera över vem eller vilka som bäst kan styra skutan, både lokalt och på riksplanet. Det kommer vi alla att vinna på.