Det finns kanske hopp…..

Krönika publicerad i KT/KK 2017-07-15
Jag läste häromdagen en undersökning om den framtida arbetsmarknaden och hur de kommande generationerna ser på sina framtida yrkesliv. Det är väldigt intressant. Det här är unga människor som inte har en aning om livet innan Internet och som ser på drivkrafter i arbetslivet på ett helt annat sätt än tidigare generationer. Trygghet i en fast anställning värderas högt, man ser inte heller en snabb karriär, höga löner eller generösa förmåner som det viktigaste. Att ha kul på jobbet, en trivsam arbetsmiljö och balans mellan jobb och fritid samt att kunna prioritera familjen går före.
Undersökningen visar också att nästa generationer ser på lärandet med mer flexibilitet. Utbildningen är fortfarande viktig, men de traditionella utbildningsformerna är inte längre självklara. En tredjedel av dagens unga i USA och Europa under 20 år utnyttjar webben för inlärning. Olika typer av tutorials, TED-talks och Youtube används frekvent.

Hållbarhet ses också som en väldigt viktig parameter. Hela 80 procent av dagens unga mellan 15-24 år är oroade för klimatförändringarna. De unga prioriterar i mycket högre grad än tidigare generationer att arbetsgivaren har ett vidare syfte än bara finansiell vinst. Arbetsgivarens etiska ansvar ses som oerhört viktigt när de ska söka jobb och hela 49 procent av ungdomarna i 29 undersökta länder säger att de avfärdat ett arbete som strider med de personliga värderingarna. I en liknande studie svarar ungdomarna att de kan tänka sig att sänka lönen för att arbeta på en arbetsplats som matchar deras värderingar och att de hellre är utan jobb än ha ett de ogillar.

Om man ovanpå detta lägger det stöd som den yngre generationen visat för politiker som Bernie Sanders i USA och brittiske Jeremy Corbyn så kanske pendeln börjar slå tillbaka mot ett samhälle där alla får plats. Kanske har de kommande generationerna en annan syn på livskvalitet än vår. Där rikedom, fina bilar, skrytvillor och utlandssemester får stå tillbaka för andra värden.
Kanske de kommande generationerna återvinner landsbygden. En ny grön våg som sveper in över oss där vikten av egenodlade grödor och fria vidder blir viktigare än chefskarriär och en ny BMW. Allt för att rädda vår planet. Undersökningar talar för det.
Med ny infrastruktur och digitalisering kan många jobb flytta ut utanför storstäderna. Det kan vara betydligt enklare och mer kostnadseffektivt att exempelvis bedriva en webbshop och dess distribution från orter som Karlskoga och Degerfors än i Stockholm eller Göteborg.

Kanske finns det ändå ett visst hopp. Tänk om morgondagens politiker får anpassa sig till helt nya röster. Tänk om fler och fler arbetstillfällen hamnar utanför storstäderna när unga entreprenörer med annat för ögonen än bara stora vinster får råda. Måhända ser det uppväxande släktet nu resultaten från våra misstag där vårt jobbfokus skapat utbrändhet, sjuklig stress och annan ohälsa. Att lyckan inte satt i mer pengar och mer prylar. Jag tror enbart det är en tidsfråga.
Likaså när det gäller inställningen till klimathoten. Man kan redan ana en trend som går emot vår gamla slit- och slänganda.  Hotet mot vår planet borde överskugga alla politiska beslut. Ska vi klara de uppsatta målen finns det ingen tid till tvekan. Vi måste agera nu. Det tror jag de nya generationerna har fattat.