Cynism präglar synen på upptäckt av prostatacancer

Krönika publicerad i KT/KK februari 2017
En vän i min närhet fick för några veckor sedan diagnosen prostatacancer. Ett tufft besked som drabbar ungefär 10 000 män varje år och är Sveriges i särklass vanligaste cancerform. Ett hårt slag när man står inför fakta. Cancer är en jävla sjukdom som inte bara angriper den sjuke utan hela dess omgivning.
Behandlingsmetoderna kring prostatacancer är numera ändå väl beprövade och ger goda resultat. De allra flesta, cirka två tredjedelar kan leva under lång tid med sin cancer utan att behöva behandlas. Idag lever cirka 100 000 män med sjukdomen, men tyvärr finns även en aggressivare form som tar livet av 2 400 män varje år.

Problemet med prostatacancer är att det sällan uppstår någon symptom i tidigt stadium. Det kan betyda att man går lite för länge innan man söker vård vilket kan innebära att cancern hinner sprida sig i kroppen och därmed bli svårare och mer omfattande att behandla. Givetvis också dyrare.

Nu finns det en väldigt enkel metod för att slippa att gå för länge. Något som bland andra Prostatacancerförbundet och många läkare med flera drivit länge. Det gäller helt enkelt att screena hela den manliga befolkningen, säg från 45 år och uppåt. Ett enkelt blodprov varje år, ett PSA-prov, skulle göra underverk.

Jag kan köpa att man har ett eget ansvar, men alltför många är inte benägna att gå till doktorn om man inte kallas. Speciellt om man inte känner sig sjuk.
Så varför sker nu inte detta om man nu både kan rädda liv och mildra både besvär oro och dessutom rädda liv. Det dör ju, som sagt, 2 400 män om året i sviterna av prostatacancer. Det är den klart vanligaste dödsorsaken i cancer för män. Av de 10 000 som varje år upptäcks har 1 800 gått för länge och därmed drabbats av metastaser. Det vill säga att cancern spridit sig i kroppen.
Men varför då inte ett enkelt blodprov som stävjar detta. Kvinnor har tillgång till mammografi, vilket gör att många fall av bröstcancer upptäcks i tid. Det spar både pengar och lidande. Nu är det dags att också vi män får samma möjlighet. Det kostar heller inte särskilt mycket, ungefär en hundralapp per prov enligt prostatacancerförbundet.

Men för tre år sedan sade man nej till screening. Samhällets argument emot har varit osäkra metoder. Att ett PSA-prov inte varit tillräckligt pålitligt. Man har också menat att diagnosen har lett till överbehandling av den snällare arten där man ansett att två tredjedelar inte behöver någon behandling alls. För mig är detta inget annat än höggradig cynism. Hur många av de 2 400 som faktiskt dör varje år hade räddats av att ha screenats? Enligt prostatacancerförbundet åtminstone hälften.

Nu har man ändå tänkt om och kommer med ett förslag i sommar baserat på bättre metoder för att upptäcka den mer aggressiva formen av prostatacancer samt också bättre läkemedel. Tyvärr är de nya läkemedlen väldigt dyra vilket gör att vissa landsting håller igen av kostnadsskäl. Således ännu mer cynism. Vad får ett räddat människoliv kosta? Detta problem gäller inte bara prostatacancervården utan generellt. Det är alltså godtyckligt var du har störst chans att överleva cancer. Det beror helt enkelt på var du bor. Det är inte värdigt ett land som anses vara ett av de bästa länderna i världen att leva i.