Vargjakt eller ej , men sansa debatten en aning….

Varg_lagKrönika publicerad i KT/KK 2015-01-17
Ja, då är vargjakten återigen uppe på tapeten. Ska det bli jakt eller inte? När dessa rader plitas ned har ännu inget nytt besked kommit. Den här gången är det mer komplicerat än någonsin. Turerna är många. Vem får överklaga och inte? Kan man överhuvudtaget utlysa vargjakt i Sverige, vad säger EU-reglerna? Varför detta enorma pådrag från jägarkåren när det gäller just varg? Samtidigt som det mördas journalister i Frankrike står jägarna på torget i Karlstad och gråter för att de inte får knäppa sig en varg.
Vargen är ett strikt fredat rovdjur enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Det innebär att det är mycket rigorösa regler runt hur vargen ska bevaras i vår svenska fauna. Ett stort och väl känt problem är den höga inavelsprocenten inom vargpopulationen i Sverige. Tillförseln av nytt blod via invandrade vargar är mer eller mindre obefintligt. Flertalet av de vargar som invandrat och flyttats har skjutits i så kallad skyddsjakt. Det innebär bland annat att vargpopulationen måste få växa till en nivå som är gynnsam för dess överlevnad på lång sikt. Ju högre inavel, ju större population. Var gränserna går tvistar de lärde om, men att regeringens satta nivå på minimum 270 vargar är alldeles för låg inser de allra flesta experter på området. Dock har vi en väldigt stark jägarkår i vårt land som med tuff och intensiv lobbyism gör allt för att påverka politiker och beslutsfattare att det är deras tolkningar som är de rätta. För tyvärr är EU:s reglemente till viss del öppet för tolkningar. Enbart EU-domstolen kan slutligen ta beslut om vad som egentligen gäller, men så långt har ännu inte något ärende gått.
Det finns en stor enighet om att vi ska ha varg i våra skogar, något som innebär vissa konsekvenser. Exempelvis så behöver de mat och ett av deras huvudsakliga byten är älg. Det betyder i sin tur några färre älgar till nöjesjakt vilket upprör jägarkåren. Men, trots att jag läst igenom Svensk författningssamling vad gäller jaktförordning och lagen om rätt till jakt samt statens offentliga slutbetänkande gällande rovdjursutredningen och en hel del ytterligare dokumentation från Naturvårdsverket med flera (totalt nästan 1 000 A4-sidor), kan jag inte på något ställe utläsa att vi människor har någon som helst äganderätt eller förtur gällande våra vilda djur. Något man kan tro när man läser jägarkårens snyftinlägg om viss lokal brist på älg på grund av att vargreviren breder ut sig. Ett tips till dessa jägare: Skjut lite vildsvin så kanske lite av er blodtörst kan stillas.
En annan konsekvens av rovdjur i våra skogar är problemen med angrepp på tamdjur, i första hand får och (jakt)hundar. Detta är givetvis djupt tragiskt, men också ganska överdrivet. Som djurvän och hundägare har jag full förståelse för att varje sådant angrepp leder till upprördhet och sorg. Men när man betänker att vargens angrepp på får dödar och skadar cirka 400 per år och om man samtidigt betänker att i Sverige finns drygt 600 000 får så blir inte förlusterna särskilt dramatiska. Om alla satte upp elstängsel, som är subventionerat av staten, skulle siffran sannolikt sjunka ytterligare.
När det gäller hundangrepp är överdrifterna än mer tydliga. Statistik från försäkringsbolaget Agria och Viltskadecentrum visar att jägarna själva är farligare för sina hundar än gråben.  Det skjuts betydligt fler jakthundar av jägarna själva än det skadas av varg. Den allra största boven i dramat är dock trafiken. Mellan 2011-2013 dödades eller skadades över 600 jakthundar av tåg eller bilar i samband med jakt. Under 2013 angreps 29 jakthundar, varav 15 dödades. Ett mycket värre problem för lösjagande hundar är vildsvin. Runt 100 hundar dödas varje år. Där är siffrorna enbart toppen på ett isberg enligt Agria eftersom veterinärerna inte har någon diagnoskod för vildsvinsskador. Av den anledningen finns dessa angrepp heller inte med i Viltskadecentrums statistik.
Utifrån denna statistik borde tåg- och biltrafik förbjudas före varg om ni frågar mig. Tidningarna publicerar gärna läskiga bilder på vargdödade hundar, men jag har aldrig sett någon bild på hundar påkörda av en bil i samband med jakt.
Det blev mycket siffror. Vad vill jag då säga med allt detta? Jo, att det vore bra om vi fick en sansad debatt när det gäller varg. Vargen är ett rovdjur med allt vad det innebär, men vargen äter inte upp små barn på väg till skolan som vissa mytbildare försöker skrämma oss med. Att vi på sikt kanske måste jaga varg är sannolikt, men håll snacket på en rimlig nivå. Jägarskrået vill tillskriva sig alltför stor makt över dessa frågor.  Ska man tro skogsbolagen så är det älgen som gör störst ekonomisk skada i våra skogar. Då är det väl bara bra att vargen hjälper till att hålla stammen nere.

BJÖRN REIMERS


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.